Reflectie en osteopathisch klinisch redeneren in de praktijk.

Cindy McIntyre, Judith Lathlean, Jorge E. Esteves

Deze studie benadrukt de belangrijkheid van het reflecteren over de eigen mogelijkheden, ervaringen en behandelresultaten als middel om het denk- en redeneerproces in de osteopathie te monitoren.

Een toename van de bewustwording van het klinische redeneervermogen kan helpen bij het voorkomen van cognitieve en affectieve vooroordelen en mogelijke klinische fouten.

Kritisch reflecteren over de eigen praktijk is een belangrijk instrument om de vakbekwaamheid in de osteopathie gedurende de hele levensduur van de praktijk op peil te houden.

International Journal of Osteopathic Medicine: article in press (oct. 2019)

Lees het artikel