Evaluatie door palpatie.

Pareidolie is een soort illusie of misvatting met een vage of onduidelijke stimulans die als duidelijk en onderscheidend wordt ervaren. Meestal wordt het gebruikt om een visuele illusie te beschrijven in plaats van een tactiele illusie.

Pareidolie is een fascinerend, rijkelijk neurologisch fenomeen, het product van bekende cognitieve en zintuiglijke vervormingen. Vele illusies zijn sterk herhaalbaar.

We zijn allemaal getalenteerd in het waarnemen van wat we willen waarnemen en in wat we verwachten dat we waarnemen.

Onze hersenen zijn zeer goed in het bedenken van patronen en het opvullen van lacunes. Het wordt ook wel “over-interpretatie van waarneming” genoemd.

Osteopaten palperen veel. In elk geval kan de vermeende bevinding al dan niet echt zijn en dit terwijl deze waarneming wordt vertroebeld door valse positieven.

Voorbeeld: het cerebrospinale vocht bestaat. Het is bewezen dat het circuleert. Maar het is nooit bewezen dat de palpatie van het ritme juist en betrouwbaar is.

Voorbeeld: Is de patiënt dood of kan ik de slagader niet vinden?

Begrijp me niet verkeerd: osteopaten ontwikkelen een uitzonderlijk uitgebreide zintuiglijke ervaring en palpatie-vaardigheid met zachte weefsels, maar het feit dat de waarneming of interpretatie moeilijk is, betekent niet dat we er niet goed in kunnen zijn, zelfs niet extreem goed.

De realiteit van palpatorische pareidolie betekent niet dat osteopaten geen bijzondere palpatoire skills hebben.

Maar zelfs dan nog maakt dit ons niet immuun voor fouten en kunnen we vaak niet eens weten wat de betekenis is van onze subtiele palpatie.

De maatstaf voor een goede osteopaat is niet de immuniteit voor pareidolie, maar de nederigheid die nodig is om aan zijn eigen waarnemingen te twijfelen.

Mensen die op de hoogte zijn van de vooroordelen en valkuilen van hun onbewuste hersenen zijn beter in staat om hun bewuste geest te gebruiken om deze valkuilen te overstemmen (Leonard Mlodinow in How your unconscious mind rules your behaviour, 2012).

Luc Peeters, MSc.Ost.