Het relateren van de Diers formetric metingen aan de subjectieve ernst van acute en chronische lage rugpijn.

Roman I., Luyten M., Croonenborghs H., Lason G., Peeters L., Byttebier G., Comhaire F., Lason G., Peeters L., Byttebier G., Comhaire F.

Abstract

Achtergrond context

Niet-specifieke lage rugpijn (LBP) is een veel voorkomende aandoening met een hoge economische, sociale en psychologische belasting. Er zijn veel systemen ontwikkeld voor het evalueren van de ernst van LBP, hoewel deze voornamelijk gebaseerd zijn op het scoren van vragenlijsten voor de functionele status van de patiënten. Objectieve kwantificeerbare methoden voor LBP met antropometrische factoren zijn schaars.

Doel

De correlaten van niet-specifieke LBP met de variabelen van de wervelkolomvorm en de demografische kenmerken vinden. De mogelijke relatie tussen deze laatste en het resultaat van een vragenlijst die de ernst van LBP subjectief kwantificeert, onderzoeken.

Ontwerp/instelling van de studie

Dit is een pragmatisch observationeel prospectief cohortonderzoek.

Patiëntenvoorbeeld

218 proefpersonen namen deel aan deze studie. Een eerste groep deelnemers bestond uit 160 patiënten die in een osteopathische polikliniek voor rugpijnklachten (IAO) consulteerden. De tweede groep bestond uit 58 gezonde pijnloze vrijwilligers.

Resultaatmetingen

De Oswestry Disability Index (ODI) werd gebruikt om de mate van functionele beperking als gevolg van lage rugpijn te kwantificeren. De oppervlaktetopografie van de rug werd statisch geregistreerd met het Diers-4D formetric® systeem.

Methoden

Multivariate analyses van de DIERS 4D formetrische systeemregistraties bij de proefpersonen met of zonder niet-specifieke, acute of chronische LBP.

Resultaten

Er werden verschillende patronen tussen vrouwelijke en mannelijke proefpersonen gevonden. Leeftijd, coronale en sagittale disbalans gecorreleerd met LBP bij vrouwelijke proefpersonen, terwijl de bekkentendens, de torsie van de romp en de apicale afwijking gecorreleerd waren met LBP bij mannen. Multivariate analyses maakten het mogelijk een algoritme te creëren om de functionele invaliditeit te voorspellen (voorspelde LBP-score, PLBP), gebaseerd op de bovenstaande variabelen voor vrouwen en mannen. Logistieke stapsgewijze regressieanalyse gaf de kans aan dat een patiënt een LBP-score boven of onder de ODI 20 (P= <0,0001) heeft, wat als klinisch relevante drempelwaarde wordt beschouwd om afwezigheid van het werk te rechtvaardigen.

Conclusies

In deze studie werd LBP gecorreleerd met variabelen in de vorm van de wervelkolom, wat leidde tot een algoritme dat de functionele invaliditeit van een patiënt als gevolg van LBP voorspelt. Verschillen tussen het model en het ODI resultaat kunnen elementen suggereren die klinisch relevant zijn.

Lees het artikel (50 dagen gratis beschikbaar)