Master of Science in Osteopathie - Diploma in de Osteopathie

Het is geweldig om een diploma in osteopathie (DO) te hebben, afgestudeerden mogen trots zijn op die prestatie!

Echter, wanneer dit diploma wordt voorgelegd aan beleidsmakers (overheden, ministeries van onderwijs, ...) zijn ze niet in staat om de kwaliteit van het DO-diploma te bepalen door gebrek aan officiële referenties.

Sinds de invoering van het Bologna-proces (1999), waarbij het doel was om de kwalificaties in heel het onderwijslandschap in Europa te uniformeren, kunnen graden en diploma's in kwaliteit worden vergeleken zolang we het over bachelor-, master- of doctoraatsdiploma's hebben.

Dit betekent dat de graad Master of Science in Osteopathie (MSc.Ost.) de patiënten de garantie biedt dat de osteopaat MSc.Ost. hoog en gecontroleerd gekwalificeerd is.

Alle docenten van de IAO hebben hun MSc.Ost. graad. Dit garandeert een wetenschappelijk onderbouwde osteopathie-opleiding aan de IAO.

Luc Peeters, MSc.Ost.