Verdikking van het ligamentum flavum en lage rugpijn.

Dit ligament wordt vaak over het hoofd gezien bij patiënten met lage rugpijn. Het kan hypertrofisch zijn als gevolg van een verkeerde uitlijning van de elastische vezels (bv. bij een wervelblokkade) en de ontwikkeling van verkalking in de loop van de tijd.

Verkalking werd vaak waargenomen bij oudere patiënten en patiënten met cauda equina symptomen.

Chondroïde cellen werden vaak waargenomen bij patiënten met spondylolisthesis, en patiënten met ossificatie hadden een verhoogde translatie, wat suggereert dat de mechanische belasting bij de ossificatie van de ligamenten een rol speelt.

De pathologische bevindingen waren significant gerelateerd aan de klinische kenmerken, en deze bevindingen helpen bij het begrijpen van de pathogenese van degeneratieve lumbale aandoeningen.

Naarmate de stress op de ligamenta flava toeneemt, ontsteken hun cellen: ze worden hypertrofisch en beginnen te verbenen of te verdikken.

Deze toename in dikte en afname van de elasticiteit leiden er soms toe dat de beschikbare ruimte voor zenuwwortels en het ruggenmerg kleiner wordt (stenose van het ruggenmerg).

Referenties:

• Altun I. et Yuksel K. (2017) Histopathological Analysis of Ligamentum Flavum in Lumbar Spinal Stenosis and Disc Herniation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243372#

• Okuda T. et al (2004) The pathology of ligamentum flavum in degenerative lumbar disease. Spine (Phila Pa 1976). Aug 1;29(15):1689-97.