Pijntolerantie verschilt sterk tussen mensen en bij dezelfde persoon in de loop der tijd.

Een verminderde pijntolerantie is duidelijk aanwezig bij kinderen, tieners en ouderen.

Baby's in de eerste 1 tot 2 dagen na de geboorte zijn minder gevoelig voor pijn.

Een duidelijke gedragsreactie op pijn is zichtbaar op de leeftijd van 3 tot 12 maanden.

Bij kinderen worden de zenuwbanen die de pijn geleiden volledig gemyeliniseerd op 30 weken (intra-uterien).

De corticale verbindingen met de thalamus die een rol spelen bij hogere pijnperceptie, zijn compleet gevormd op 24 weken.

De dalende inhibitorische banen voor pijn werken echter nog niet bij de pasgeborene.

Dit leidt tot de waarschijnlijkheid dat pasgeborenen, in het bijzonder premature pasgeborenen, gevoeliger zijn voor pijn dan oudere kinderen en volwassenen.

Er is geen gemakkelijke of wetenschappelijke manier om te meten hoeveel pijn een pasgeborene heeft.

Peuters kunnen zeer stil en inactief worden als ze pijn hebben. Ze kunnen ook zeer actief worden. Ouders melden dat ze zich niet normaal gedragen.

Soms uiten peuters hun pijn en angst via agressieve uitbarstingen.

Kinderen van schoolgaande leeftijd zijn nauwkeuriger in het communiceren over hun pijn.

Op 8-jarige leeftijd kunnen kinderen heel betrouwbaar de plaats van de pijn beschrijven. Pijnschalen en zelfrapportage-instrumenten zijn geschikt voor de meeste kinderen van 4 jaar en ouder.

Kinderen ouder dan 8 jaar die het begrip orde of aantal begrijpen, kunnen een VAS-schaal gebruiken.

Luc Peeters, MSc.Ost.