Gezondheid is belangrijk.

Bij de start van het nieuwe jaar wensen we gezondheid toe aan onze familie, vrienden, kennissen, collegae, ... Of op iemands verjaardag. En we voegen er vaak aan toe dat het niet meer moet zijn dan dat. Dat we voor de rest wel zelf zullen zorgen.

Zo te zien vinden we gezondheid heel belangrijk…

Maar wat is dat nu eigenlijk gezondheid? Wat wensen we nu precies toe aan onze naaste medemensen?

De Wereld Gezondheidsorganisatie geeft deze definitie:

“Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Gezondheid is MEER dan de afwezigheid van ziekte”.

U kent wellicht het grapje uit de medische wereld waarbij het antwoord op de vraag “Wat is een gezond persoon?” beantwoord wordt met “Iemand die nog niet onderzocht werd”.

Gezondheid kan het best worden uitgelegd aan de hand van een driehoek. De gezondheidsdriehoek.

Deze figuur toont eenvoudig aan dat onze gezondheid niet op te splitsen is, maar waaraan drie belangrijke facetten belangrijk zijn:

1. De biochemische zijde

De zijde waarmee we zeer goed vertrouwd zijn. Al heel vroeg krijgen we vaccinaties en misschien zelfs al medicijnen toegediend. Het zijn in de eerste plaats artsen die zich met de biochemie van ieder individu bezighouden. Zij gaan op zoek naar chemische on-evenwichten en proberen deze zo goed en zo snel mogelijk te herstellen door ons chemische middelen voor te schrijven die we door één of meerdere lichaamsopeningen, inclusief de huid, opnemen.

Wat kunnen we er zelf aan doen om zo gezond mogelijk te blijven? Door op onze voeding te letten, al dan niet aangevuld met voedingssupplementen.

Hoed u voor chemische stress!

2. De mechanische zijde

Ook deze zijde is goed bekend. Wellicht wordt er spontaan gedacht aan het bewegingssysteem. Maar ook alle andere weefsels bewegen, waarvan sommige zonder ophouden tot aan onze dood. Ons hart bijvoorbeeld.

Heel wat health care practitioners houden zich bezig met het mechanisch welzijn van ieder individu. Het is enkel de academisch opgeleide osteopaat die de kennis en de kunde heeft om alle weefsels aan een veilig en efficiënt mechanisch onderzoek te onderwerpen. De grondlegger van de osteopathie, Dr. Andrew Taylor Still, verwoordde het zo:

“Vind gezondheid! Iedereen kan ziekte vinden!”

Wat kunnen we er zelf aan doen om zo gezond mogelijk te blijven? Niet alleen door op een verstandige manier te bewegen, waarbij lenigheid, kracht, stabiliteit, evenwicht en uithouding centraal staan, maar ook door gemiddeld viermaal per jaar bij een academisch opgeleid osteopaat langs te gaan voor een algemene check-up.

Hoed u voor mechanische stress!

3. De “psy” zijde

De zijde van de ziel, van het innerlijke leven, van de geest, van het gedrag, van de emoties… De zijde die nog steeds moeilijk te meten en te begrijpen is.

Heel wat health care practitioners focussen zich op dit facet van de gezondheid.

Wat kunnen we zelf doen om ons brein zo gezond mogelijk te houden? Goed slapen!

Meer en meer mensen kampen met alle mogelijke slaapproblemen. Weet dat we sneller sterven door niet te slapen dan door niet te drinken of te eten. Iemand wakker houden is één van de meest gebruikte foltertechnieken…Met behulp van high-speed beeldonderzoek van de hersenen werd aangetoond dat tijdens de slaap het dagelijkse afval van proteïnen en andere afvalstoffen, die de hersenen zouden kunnen beschadigen, wordt weggespoeld.

Hoed u voor emotionele stress!

Het is duidelijk dat onze gezondheid niet is op te splitsen. De drie zijden staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden mekaar voortdurend wederzijds!!! Het geheel is meer dan de som van de samenstellende delen. Men noemt dit holisme.

Om gezond te blijven, of om gezonder te worden, komt het erop aan om ervoor te zorgen dat onze gezondheidsdriehoek gelijkzijdig blijft of wordt.

Voor het begrip gezondheid zijn meerdere synoniemen mogelijk, zoals evenwicht, balans, harmonie, energie, homeostasie, etc.

Onze gezondheid wordt dagelijks op de proef gesteld omdat we nu eenmaal zijn wie we zijn en leven waar we leven. 24/7 doen we er alles aan om onze gezondheid op peil te houden. Om ons aan te passen. Om ons in evenwicht te houden. Om ons in leven te houden…

Het grootste deel van de tijd doen we dit onbewust.

De beste definitie van gezondheid is wellicht:

“Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen”

zoals in het artikel dat in The Lancet verscheen, wordt beschreven:

Lees het artikel

Grégoire Lason, MSc.Ost.

Joint-Principal