Nociceptieve capaciteit van de fascia thoracolumbalis

Schilder A.

Afdeling Neurofysiologie, CBTM, Medische Faculteit Mannheim, Universiteit Heidelberg, Duitsland.

10th Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain Antwerp October 2019.

In deze studie, gefinancierd door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (Grant # 01EC1010B), ontdekte de onderzoeker dat kortdurende hoogfrequente stimulatie van diepe weke delen intense pijn oproept en op lange termijn potentiëringseffecten induceert wanneer toegepast in de fascia van de lage rug.

De studie suggereert dat de fascia van de lage rug een belangrijke structuur in de ontstaansgeschiedenis van lage rugpijn door zijn:

• De hoge dichtheid van de sensoriële innervatie.

• De hoge pijngevoeligheid voor verschillende prikkels.

• Aanzienlijke pijnversterking na stimulatie.

Er wordt gesuggereerd dat een gradiënt in centrale pijnversterking invloed heeft op alle weefseltypes: van huid tot fascia en spieren.